Liên hệ

04/05/2016 | Số lượt đọc 2237 | Thể loại: Liên hệ


 

KHOA KẾ TOÁN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

Địa chỉ: 102 Trung Kính, Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Phone: 04 3784 51 66

Mail: khoaketoancdcd@gmail.com

Hotline : 098 349 02 10 (cô Nguyễn Thị Bích Liên – Thư ký Khoa)