Đội ngũ giảng viên

29/04/2016 | Số lượt đọc 4685 | Thể loại: Đội ngũ giảng viên


 

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN KHOA KẾ TOÁN - TRƯỜNG CAO ĐẲNG CỘNG ĐỒNG HÀ NỘI

 

1. BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 

 

Trưởng khoa
ThS. (NCS). Đặng Thị Thanh Hường
Điện thoại: 0913.537.497
  Phó Trưởng khoa
ThS (NCS). Nguyễn Thị Mai Hiên
Điện thoại: 0904.290.086

 

 

2. DANH SÁCH GIẢNG VIÊN

 

TT

Họ và tên

Chức vụ

Học vị

Điện thoại

1

Nguyễn Thị Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

0904.696.524

2

Trần Thị Thu Hằng

Giảng viên

Thạc sĩ

0914.636.272

3

Trương Huyền Minh

Giảng viên

Thạc sĩ

0942.367.177

4

Nguyễn Thị Phương Chi

Giảng viên

Thạc sĩ

0912.254.176

5

Vũ Thị Thanh Thủy

Giảng viên

Thạc sĩ

0912.262.880

6

Lê Thủy Nguyên

Giảng viên

Thạc sĩ
(NCS)

0914.687.745

7

Đào Thị Thu Hà

Giảng viên

Thạc sĩ

0915.113.252

8

Đào Thị Giang

Giảng viên

Thạc sĩ

0988.508.298

9

Nguyễn Thị Bích Liên

Giảng viên
Th
ư ký khoa

Thạc sĩ

0983490210

10

Nguyễn Kim Phượng

Giảng viên

Thạc sĩ

0916.042.047

11

Phạm Thị Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

0983.591.620

12

Nguyễn Bảo Ngọc

Giảng viên

Thạc sĩ
(NCS)

0912.896.708

13

Trần Thị Giang

Giảng viên

Cử nhân

0915.616.826

14

Nguyễn Thị Hương Quyến

Giảng viên

Thạc sĩ

0983.256.621

15

Đặng Thị Liên

Giảng viên

Thạc sĩ

0947.608.853

16

Ngô Lê Vân Anh

Giảng viên

Thạc sĩ

0165.879.6828

17

Hoàng Tuấn Anh

Giảng viên

Thạc sĩ
(NCS)

0949.731.977